Kalkfilter

Allt om Kalkfilter
Kalkfilter.se i sammarbete med AquaGruppen.com

Kalkfilter


Kalk är den folkligt vardagliga benämningen för det som på kemiskt fackspråk är olika kemiska föreningar som på något sätt inkluderar grundämnet kalcium. Detta grundämne finns representerat på olika håll i den svenska berggrunden och ”smittar” därmed av sig på grundvattnet. På så sätt får vi in kalk i det vatten som rinner i våra kranar. Det spelar ingen roll om man har egen brunn eller får sitt vatten via kommunal försorg. Kalkrikt vatten kan finnas överallt.

Vatten med höga halter av kalk brukar kallas för hårt vatten och beror främst på att salter av kalcium och magnesium skapar jobbiga beläggningar i rörledningar och VVS-installationer som täpper till och kan orsaka kostsamma skador på dina vitvaror. Det missfärgar sanitetsporslin och förstör kläder som har körts i tvättmaskin.

Hårt vatten är ett mycket vanligt förekommande problem i olika delar av Sverige och kan förutom materiella skador även skapa hälsoproblem för den som via mat och dryck får i sig stora mängder av sådant vatten.

Lösningen på detta problem heter kalkfilter. Genom att investera i ett sådant filter får du effektiv hjälp att avhärda ditt vatten, som därigenom blir fullständigt klart och rent att dricka och använda till matlagning samt till disk och tvätt.

Aquagruppens kalkfilter

Våra kombinationsfilter, som bland annat är en effektiv hjälp för avhärdning av vatten, har under de senaste åren genomgått en explosiv utveckling som bland mycket annat innebär att filtrens funktion och drift är av absolut högsta kvalitet. Vi är dessutom ensam aktör på den svenska marknaden att kunna erbjuda våra kunder en sådan komfort. Vattnets passage genom filtertanken är fullständigt unik. Denna förändring som vi har genomfört innebär rent praktiskt att hela filtermassan – 100 procent – utnyttjas fullt ut till skillnad från filter av klassisk konstruktion. Filtrets driftssäkerhet innebär också att vi har dubblerat våra garantier till att omfatta fyra år. Det är inte många andra leverantörer som kan slå oss på fingrarna när det gäller långtgående garantier i stil med detta.

Alla de filtertankar som vi använder är helt och hållet tillverkade av så kallat kompositmaterial med hjälp av en patenterad svetsteknik. Detta nya material för konstruktion av filtertankar har resulterat i att tankens vikt har halverats och att garantierna för filtertanken från vår sida därmed har dubblerats till inte mindre än 20 år. Även här går vi i täten med våra generösa garantier. Och vi håller även vad vi lovar.

Som extra grädde på moset har vi även tagit med miljöaspekten i det hela. Vår mycket genomtänkta miljöpolicy innebär numera även att filtertanken är hundraprocentigt återvinningsbar. Inget har lämnats åt slumpen. I vår envetna strävan att minimera saltförbrukningen i systemet har vi numera infört flödesstyrda ventiler och dubblerat filtermassorna. Saltförbrukningen kommer därmed att mer än halveras. Alla föroreningar spolas vidare till ett avlopp som då måste finnas i omedelbar närhet av filtret.

Vill du en gång för alla göra processen kort med hårt vatten och besvärande kalkavlagringar som förstör vitvaror och missfärgar sanitetsporslin samt tvätt så ska du genast beställa ett kalkfilter. Med dess hjälp kan du luta dig bekvämt tillbaka med ett glas kristallklart vatten som är helt fritt från föroreningar i din hand. Din hjälp till ett mjukt och behagligt vatten heter alltså kalkfilter. Bara så att du vet det!
Här hittar du vår information om kalkfilter.

Besök gärna våra andra faktasidor om:
Vattenfilter - Järnfilter - Vattenrening - Avhärdningsfilter - Nitratfilter - Arsenikfilter

I am very sad. Please send me my replica rolex watches back. If you send the Replica Watches again and it is the replica watches sale I get a severe punishment. I am afraid of the customs control. Please send the money back to me. I¡¯m not the last fake rolex from you understand correctly.